De Zuidbuurt weer op zijn oude plek

25-08-2023 1244 keer bekeken

Eind 2021 werd de Zuidbuurt verlegd vanwege de bouw van de Hollandtunnel, maar inmiddels ligt de weg weer op zijn oude vertrouwde plek.

De plek waar de Hollandtunnel de Zuidbuurt kruist is sinds de eerste werkzaamheden in 2018 een belangrijk punt voor de bouw van de Blankenburgverbinding. Om zo min mogelijk hinder te veroorzaken op de wegen rondom het project, werd er over het werkterrein een logistieke route aangelegd om materiaal over het bouwterrein te kunnen verplaatsen. Deze route liep tot midden augustus 2023 over de Zuidbuurt. Inmiddels is de Hollandtunnel grotendeels gereed en wordt de oostbuis gebruikt voor de logistieke route.

Tijdelijk verlegd
Eind 2021 is de Zuidbuurt ter hoogte van de Blankenburgverbinding een stukje verlegd. Dit was nodig om de het deel van de Hollandtunnel onder de Zuidbuurt te kunnen bouwen. Met het afronden van de werkzaamheden aan de Hollandtunnel kon de Zuidbuurt weer op zijn oorspronkelijke plek worden teruggelegd.

 De Zuidbuurt loopt weer rechtdoor

 


Het dienstgebouw krijgt steeds meer vorm

 


De koeien aan de overkant houden een oogje in het zeil

 Eindsituatie
Waar de weg weer op zijn oude plek ligt, krijgt het dienstgebouw ook steeds meer vorm. Het ontwerp van het gebouw is zo ontworpen dat het goed past in de omgeving. Op dit moment wordt de houten bekleding van het gebouw aangebracht. De sloot voor het dienstgebouw is aangesloten op de andere watergangen en staat ook vol water. Het enige dat nog ontbreekt is de begroeiing langs de oever, maar dat is een kwestie van tijd. Ondertussen houden de grazende overburen een oogje in het zeil op de laatste werkzaamheden.

Cookie-instellingen