Vlogs geluid

Hoe gaan we om met geluid?

Zowel het verkeer zelf als werkzaamheden kunnen voor geluidhinder zorgen in de omgeving.In deze serie vlogs laten we zien wat het project Blankenburgverbinding doet om geluidhinder zoveel als mogelijk te beperken. Wilt u weten wat de geluidbelasting is op uw gevel? Kijk dan in het akoestisch onderzoek. Een uitleg over het rapport staat hier: https://www.blankenburgverbinding.nl/geluid/faq+geluid/default.aspx

 Aflevering 1: Wegverkeerslawaai

 

 

 Aflevering 2: Graffiti

 

 

 Aflevering 3: Soorten geluidschermen

 

 

Aflevering 4: Ruimte

 

 
Cookie-instellingen