Bouw kistdam

15-11-2018

Begin

13-12-2018 om 07:00

Eind

31-05-2019 om 17:00

Eind november start BAAK bij Rozenburg met de bouw van een tijdelijke constructie in het Scheur: de kistdam. Binnen de kistdam bouwen we vanaf medio 2019 de toerit van de Maasdeltatunnel. Voor de kistdam trillen we stalen buizen in de grond. Daartussen brengen we stalen damwanden aan. Deze werkzaamheden kunnen zorgen voor geluid in de omgeving.

De kistdam bestaat uit drie delen van elk ongeveer 50 meter breed. De delen worden gebouwd rond de toekomstige toerit van de Maasdeltatunnel. De kistdam zorgt voor stabiliteit bij het graven en schermt de bouwplaats af van de vaargeul.

De kistdam wordt opgebouwd met buispalen met daartussen damwandplanken. We starten in november met twee wanden aan de landzijde. Deze bouwen we op vanaf de oever van het Scheur. Hiervoor zijn grote kranen en stellingen nodig. Om ervoor te zorgen dat er voldoende ruimte is om de machines veilig op te kunnen bouwen, graven we de komende tijd een deel van de oever af. De grond die we afgraven transporteren we naar ons bouwterrein aan de overkant van de Boulevard. Al het benodigde materieel en materiaal wordt via de Botlekweg naar de bouwplaats vervoerd.

Als de twee wanden aan de landzijde klaar zijn, starten we begin 2019 met baggerwerkzaamheden op het Scheur. Hiermee zorgen we ervoor dat er bij de wal voldoende diepgang is voor werkpontons. Vanaf deze pontons bouwen we de kistdam af en vullen de twee buitenste delen met zand. Als het werk volgens planning verloopt, is het in het voorjaar van 2019 klaar en ligt er een stevige basis voor de bouw van de Maasdeltatunnel.

De werkzaamheden voeren we uit van maandag tot en met vrijdag tussen 07:00 uur en 19:00 uur. Als de planning uitloopt, werken we mogelijk ook op zaterdag. Met een grote kraan met trilblok brengen we de buispalen en damwanden aan. Dit geeft geluid dat hinderlijk kan zijn voor u als omwonende. In de nabijheid van de werkzaamheden zijn mogelijk trillingen voelbaar. Bij de bebouwing zijn geen trillingen.

Lat: 51.9025936079093
Long: 4.26807896207902