Intrillen damwanden kistdammen

08-10-2018

Begin

15-10-2018 om 07:00

Eind

30-04-2019 om 19:00

De toeritten van de Maasdeltatunnel worden voor een deel in het Scheur gebouwd. Om in het water te kunnen bouwen, start bouwconsortium BAAK half oktober aan de noordkant met het aanbrengen van een tijdelijke constructie, de zogenaamde kistdammen.

De kistdammen hebben verschillende functies. Ze schermen de bouwplaats af van de vaargeul en maken het mogelijk om de toerit uit te kunnen graven. Daarnaast worden ze aan de Vlaardingse kant gebruikt als tijdelijke aanlegplaats voor schepen. Bouwmaterialen als buispalen, damwanden en wapeningsstaal, kunnen zo via het water worden aangevoerd. Dat scheelt transport door de polder.

Aan de noordkant bestaat de kistdam uit vier delen. Samen hebben ze een lengte van ongeveer 260 meter. De breedte varieert van 20 tot 60 meter. Elk deel krijgt vier stalen wanden die worden opgebouwd met buispalen en damwanden. Ze komen via het water naar de bouwplaats. Een kraan op een ponton trilt eerst de buispalen in de bodem. Daar komen vervolgens de damwandplanken tussen. Als de wanden klaar zijn, wordt de kistdam stevig verankerd en gevuld met zand. Als het werk volgens planning verloopt, zijn in het voorjaar van 2019 de kistdammen af en ligt er een stevig basis voor de bouw van de Maasdeltatunnel.  

In december start BAAK aan de zuidkant met de bouw van de kistdammen.

Lat: 51.9051524423202
Long: 4.27352620378952