Op de 2x3 rijstroken van de teA20 wordt tweelaags ZOAB toegepast t.b.v. de vereiste geluidsreductie. De huidige harde voegovergangen in de kunstwerken produceren veel geluidsoverlast. Worden er in de nieuwe situatie geluidsreducerende voegovergangen toegepast, zodat er geen hinderlijke piekbelasting

Jan Voskuilen 13-10-2020 101 keer bekeken 0 reacties

De eisen voor geluidsreductie voor voegovergangen zijn opgenomen in de RTD 1007-3. Hierin staan eisen voor zowel boven als onder het kunsswerk.

Voor de geluidemissie boven het kunstwerk is de eis geformuleerd als:
“het geluidniveau boven het kunstwerk, als gevolg van passages van lichte
motorvoertuigen over de voegovergang, dient het geluidniveau van het stilste
aangrenzende wegdek met niet meer dan 5 dB(A) te overschrijden”.

Voor de geluidemissie onder het kunstwerk is de eis geformuleerd als:
“het geluidniveau onder het kunstwerk, als gevolg van passages van zware
motorvoertuigen over de voegovergang, dient ten opzichte van het stilste
wegdektype naast de voegovergang minimaal 10 dB(A) lager te zijn bij afwezigheid
van geluidschermen en minimaal 15 dB(A) lager te zijn bij aanwezigheid van
geluidschermen”.

Nu stiller asfalt (tweelaags ZOAB) wordt toegepast dan het bestaande asfalt (DZOAB 16), zal kritisch moeten worden gekeken of de huidige voegovergangen wel aan de geluidseisen kunnen voldoen.

0  reacties

Cookie-instellingen