Wat worden er voor werkzaamheden uitgevoerd tussen het tracé en vlaardingen west in het gedeelte tussen de metrobaan en de maasluisedijk

Rene van der Linden April 24, 2020 57 keer bekeken 1 comments

Werkzaamheden nabij maassluisedijk

1  Comments

Yoka van Veen April 28, 2020

Beste meneer van der Linden,

Hartelijk dank voor uw vraag. Door uw locatie aanduiding denken we dat het om het tijdelijke gronddepot Vergulde Hand West gaat. Bij de aanleg van de Hollandtunnel en de Maasdeltatunnel komt veel grond vrij. Deze parkeren we in een gronddepot bij de George Stephensonweg. Als de tunnels klaar zijn, wordt dezelfde grond gebruikt om de tunnels af te dekken en het Oeverbos opnieuw in te richten. Het depot blijft tot eind 2022 in gebruik. We brengen het terrein daarna weer terug in de oorspronkelijke staat. Meer informatie hierover is hier te vinden: https://www.blankenburgverbinding.nl/bouwkaart/1565746.aspx?t=Gronddepot

Met vriendeljike groet,

Namens het Omgevingsteam Blankenburgverbinding

Cookie settings