Is het niet een gemiste kans om net als de Maastunnel die 70 jr geleden is aangelegd een fiets buis er bij aan te leggen.

D Zuyd February 16, 2020 186 keer bekeken 1 comments

1  Comments

Yoka van Veen March 19, 2020

Beste meneer of mevrouw Zuyd,
Er komt geen fietstunnel in de Maasdeltatunnel. Dat heeft de minister van Infrastructuur en Milieu in het najaar van 2013 besloten. Reden is dat het langzaam verkeer op de eerste plaats een aangelegenheid is van het regionale bestuur. Als reactie op dit besluit heeft Metropoolregio Rotterdam Den Haag een onderzoek laten uitvoeren naar nut en noodzaak van de fietstunnel in de Maasdeltatunnel. Met als belangrijkste onderzoeksvraag: Wat is de potentie van het (toekomstige) gebruik van de fietstunnel in relatie tot de bestaande veerpont tussen Maassluis en Rozenburg? Uit dit onderzoek blijkt dat de benodigde investering voor een fietstunnel (circa € 33 miljoen aanlegkosten, exclusief beheerkosten) niet opweegt tegen het aantal verwachte gebruikers; fietsers die in de huidige situatie al gebruik maken van de veerpont. De regionale bestuurders hebben op basis van het rapport besloten geen fietstunnel aan te leggen.
De provincie verzorgt het vervoer op de oeververbinding Maassluis – Rozenburg en heeft toegezegd dat deze in de toekomst blijft varen voor in elk geval fietsers en voetgangers.
Met vriendelijke groet,
het Omgevingsteam van de Blankenburgverbinding

Cookie settings