Bij de oplevering van b.v. de nieuwe coentunnel in Amsterdam ontstonden er files o.a. doordat mensen bij eerste gebruik automatisch reageerden op de rode led-lichten aan de rechterzijde, die de indruk geven van een file. Is er hieruit lering getrokken en wordt dit hier anders uitgevoerd?

Ronald de Waal January 03, 2020 148 keer bekeken 1 comments

1  Comments

Yoka van Veen January 09, 2020

Beste meneer de Waal,
Hartelijk dank voor uw vraag. De rode lichten bij de Coentunnel en ook bij de Leidsche Rijntunnel zijn zowel bedoeld voor verkeersgeleiding als tunnelveiligheid (worden groen bij evacuatie). Inderdaad is er bij de Coentunnel ervaren dat weggebruikers hierdoor meer naar het midden van de rijbaan gaan rijden met hogere kans op aanrijdingen en file tot gevolg. Deze voorziening is niet in de LTS (landelijke Tunnel Standaard) opgenomen en wordt daarom ook niet gerealiseerd in de Blankenburgverbinding.
Met vriendelijke groet,
Omgevingsteam Blankenburgverbinding

Cookie settings