De oplevering van een aantal andere tunnels had vertraging doordat de beveiligingssystemen niet goed op elkaar afgestemd waren. Is dit risico van uitstel van oplevering van deze tunnel ook aanwezig en zijn er EXTRA maatregelen genomen om dit bij deze tunnel voorkomen?

Ronald de Waal January 03, 2020 80 keer bekeken 1 comments

1  Comments

Yoka van Veen January 09, 2020

Beste meneer de Waal,
Hartelijk dank voor uw vraag. Een dergelijk risico kan inderdaad optreden. Om de kans daarop te beperken zijn extra beheersmaatregelen getroffen als het vroegtijdig opleveren van een werkend testsysteem en een werkend Opleidings- en Trainingssysteem. Doordat er steeds meer mogelijkheden beschikbaar komen om vroegtijdig zaken te valideren (bv 3D omgevingen waarmee scenario’s kunnen worden nagespeeld) wordt dit risico verder beperkt.
Met vriendelijke groet,
Omgevingsteam Blankenburgverbinding

Cookie settings