Funderingswerken Hollandtunnel

08-05-2020

Begin

15-06-2020 om 07:00

Eind

31-12-2020 om 19:00

Op maandag 15 juni starten we bij de Zuidbuurt met de bouw van de Hollandtunnel en de verdiepte toerit langs de Krabbeplas. Tot het eind van het jaar brengen we voor de tunnel en de toerit langs de Krabbeplas damwanden en funderingspalen aan. Dit zorgt voor geluid in de omgeving.

Damwanden

De werkzaamheden voor de Hollandtunnel en de toerit starten op 15 juni. In de eerste fase van de aanleg bouwen we de wanden. De wanden maken we met stalen damwandplanken. Deze trillen we met een damwandstelling met een trilblok in de grond.

De tunnel en de toerit delen we op in compartimenten van ongeveer 175 meter. Hierdoor wordt het mogelijk om gelijktijdig op verschillende plaatsen te werken. Tussen de compartimenten zetten we een tijdelijke damwand.

Het werk begint bij de Zuidbuurt. Voor de Hollandtunnel werken met één machine richting de Hoekse Lijn. Een tweede machine werkt richting knooppunt Vlaardingen voor de aanleg van de toerit. 

Ankers en funderingspalen

In juli starten we met het aanbrengen van funderingspalen en -ankers voor de vloer. In totaal brengen we er ongeveer 4.200 aan. We gebruiken verschillende soorten palen.

Geboorde en getrilde palen en ankers

Ongeveer de helft van de funderingen van de vloer van de tunnel en de toerit worden met een machine in de grond geboord of getrild.

Heipalen

In het midden van de Hollandtunnel maken we het middentunnelkanaal. Dit tunnelkanaal krijgt twee verdiepingen. Onderin bevindt zich de vluchtgang, bovenin komt een dienstgang. Onder de wanden van het middentunnelkanaal maken we 250 speciale palen: vibrocombinatiepalen. Voor deze palen heien we een stalen buis in de grond. In de buis plaatsen we een paal en storten daar beton omheen. De buis wordt vervolgens heiend weer uit de grond getrokken. Dit zorgt ervoor dat het beton goed wordt samengedrukt en de funderingspaal een hoge kwaliteit krijgt.

Onder de vloer van de toerit brengen we 1.250 betonnen heipalen met een lengte van 30 meter aan. Met een heimachine en een zwaar heiblok slaan we de palen in de grond. We beginnen ongeveer 300 meter ten noorden van de Zuidbuurt en werken dan richting de A20. Aan het eind van de zomer verplaatsen we de machine en werken we vanaf de Zuidbuurt.

Hinder van geluid

Het intrillen van de damwanden en het heien van funderingspalen zorgt voor veel geluid in de omgeving. Dit kan hinderlijk zijn voor omwonenden. Het boren en trillen van palen en ankers geeft minder hinder in de omgeving.

Verder zorgen de werkzaamheden voor veel activiteit op de bouw- plaats. Er rijdt bijvoorbeeld veel bouwverkeer voor de aanvoer van materialen. Daardoor zal het verkeerslicht op de Zuidbuurt vaker op rood staan. Op de bouwplaats draaien grote machines en kranen. De komende bouwperiode wordt daarmee drukker en luidruchtiger dan de afgelopen twee jaar het geval was.

Lees meer over de werkzaamheden in het bouwbericht.

Voortgang funderingen

Op onderstaande afbeelding ziet u de voortgang van het aanbrengen van de heipalen en damwanden. Dit overzicht wordt regelmatig bijgewerkt.

N.B. In september zijn we gestart met de funderingswerkzaamheden voor de onderdoorgangen van knooppunt Vlaardingen. Meer informatie leest u in het bouwbericht.

Lat: 51.9119237589743
Long: 4.29198232293129

Cookie-instellingen