Verwijderen beplanting

Ter voorbereiding op  het archeologisch onderzoek is het noodzakelijk om  bomen en jonge aanplant op het toekomstige tracé van de Blankenburgtunnel ten noorden van het Scheur / Nieuwe Waterweg te verwijderen. Hiermee is op 15 februari gestart. In vervolg hierop wordt van begin april t/m eind augustus 2016  het archeologisch proefsleuvenonderzoek uitgevoerd. Bezoek voor meer informatie over het archeologisch onderzoek de pagina Archeologisch onderzoek.

Wat wordt er gedaan?

In totaal worden 1,8 hectaren eiken, 0,7 hectare populieren, circa 250 stuks jonge aanplant en twee wilgen verwijderd. De bomen staan aan de noordzijde van de Hoekselijn, ten oosten van de Maassluissedijk 298 en ten westen van de Zuidbuurt 40 in Vlaardingen. Op de laatst genoemde  locatie wordt jonge aanplant verwijderd. Over de jonge beplanting, het zogenaamde 2e Volksbos, vind nog overleg plaats over eventuele verplaatsen van de beplanting. Na aanleg van de Blankenburgverbinding worden volgens de Boswet de verwijderde bomen binnen of buiten het project gecompenseerd.

Wat gaan wij doen met de Koningslinde?

De Koningslinde moet voor de start van de aanleg van de Blankenburgverbinding worden verplaatst en / of er wordt een  nieuwe Koningslinde op een andere locatie geplant. Rijkswaterstaat gaat in samenwerking met onder andere de gemeente Vlaardingen op zoek naar een gepaste locatie voor de Koningslinde.