Het tracé (de weg)

De Blankenburgverbinding bestaat uit de aanleg van een autosnelweg van 2x3 rijstroken, een landtunnel, een watertunnel, een verdiepte aansluiting op de A20 en een hoge aansluiting op de A15. Maar er is meer. De A20 wordt tot aan het Kethelplein verbreed. De nieuwe rijksweg wordt in 2024 opengesteld.

A20 Vlaardingen
Ter hoogte van Vlaardingen wordt de  A20 tussen het Kethelplein en de oprit en afrit van de Blankenburgverbinding in beide richtingen verbreed met 1 rijstrook en vluchtstrook. Daarnaast passen we de aansluitingen Vlaardingen-West (8) en Vlaardingen (9) aan. De verzorgingsplaats en het benzinestation De Rijskade blijven op de huidige locatie. De verzorgingsplaats en het benzinestation Aalkeet komen te vervallen.

 


 

 


 

 


 

 

 

 

 

 

Knooppunt A20 - Blankenburgverbinding
Het knooppunt A20 - Blankenburgverbinding, bestaat uit verschillende toe- en afritten en invoegstroken, en wordt verdiept aangelegd. Dat wil zeggen, de toe- en afritten komen onder het ‘maaiveld’.

Verdiepte ligging tot aan de Hollandtunnel
Dit deel van het project bestaat uit de aanleg van een autosnelweg met 2x3 rijstroken en vluchtstroken. De Blankenburgverbinding komt hier onder het maaiveld, waardoor de weg vanuit de omgeving niet te zien is.

De Hollandtunnel
De Hollandtunnel is een zogenoemde landtunnel in de Aalkeetpolder. De tunnel is ongeveer 510 meter lang en bestaat uit twee tunnelbuizen. In elke tunnelbuis zijn 3 rijstroken. De tunnel ligt ter hoogte van de Zuidbuurt zo laag dat de Zuidbuurt, met bijbehorende watergangen op maaiveld, over de tunnel komt te liggen. Aan de zuidzijde komt de tunnel iets boven maaiveld te liggen.

Kruising spoorlijn Vlaardingen - Hoek van Holland
De Blankenburgverbinding kruist het spoor van en naar Hoek van Holland onderlangs. De huidige positie van het spoor blijft ongewijzigd.

Kanteldijk
Om de waterveiligheid te borgen bij een calamiteit in de Maasdeltatunnel, komt er vlak voor de Maassluissedijk een kanteldijk van 5,10 m +NAP hoog. De Maassluissedijk wordt verhoogd tot 8 m +NAP en gaat als een viaduct over de Blankenburgverbinding.

Maasdeltatunnel
De Blankenburgtunnel verbindt de noord- en zuidoever van het Scheur/de Nieuwe Waterweg met elkaar. De tunnel is 945 meter lang en bestaat uit twee tunnelbuizen. In elke tunnelbuis liggen straks 3 rijstroken.

Aansluiting van de Blankenburgverbinding op de A15
Op de zuidoever, ter hoogte van Rozenburg, komt een knooppunt. Dat bestaat uit een hoge aansluiting van de Blankenburgverbinding op de A15. Om het knooppunt te realiseren, worden er diverse verbindingswegen en uitvoegstroken aangelegd.

Aanpassing van de A15
Om de Blankenburgverbinding aan te kunnen sluiten op de A15, zijn er zowel aan de noordelijke als zuidelijke rijbaan van de A15 verschillende aanpassingen nodig. Zoals de toe- en afritten Rozenburg-centrum (14) en Havens 4000 – 5200 (15), waarbij de oprit vanuit Rozenburg-centrum richting de Maasvlakte komt te vervallen.